Spaanse les in Den Bosch, les in je eigen tempo!

A+ A A-

Even voorstellen

Spaanse Les Den Bosch

Mijn naam is Deisi Vivas Sánchez. Ik ben op 22 september 1964 geboren in Mérida, Venezuela. Ik woon sinds 2001 in Nederland, en ben nu Nederlandse.

Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Mérida:
- Spaanse taal en literatuur, afgestudeerd in juni 1988
- Pedagogie, afgestudeerd in juli 1995.

In de loop van de tijd, doorgaand tot op heden, heb ik diverse conferenties en workshops gevolgd m.b.t. systemen van lesgeven van de Spaanse taal aan niet-Spaanstaligen.

Vanaf 1983 ben ik werkzaam in het onderwijs. Vrijwel de gehele periode van mijn werkzame leven in Venezuela betrof dit het lesgeven van algemene vakken in het basis onderwijs en middelbaar onderwijs in Mérida alsmede het lesgeven in de Spaanse taal aan niet-Spaanstaligen. Dit laatste gebeurde op een tweetal taleninstituten in Mérida, waarbij ik tevens heb meegewerkt aan het (verder) ontwikkelen van methoden en systemen van les geven.

Hier in Nederland geef ik sinds 2002 privéles in de Spaanse taal aan Nederlanders. Zoals op de site is aangegeven doe ik dat individueel of in kleine groepjes. Ik maak daarbij gebruik van de in Nederland verkrijgbare lesmaterialen. De keuze daaruit laat ik afhangen van de doelstellingen van de leerlingen, hun instapniveau, hun lerend vermogen en hun wensen.

De insteek van de lessen betreft onder meer:

 1. Conversatie
 2. Bijles
 3. Vakantiecursussen
 4. Verdiepen in grammatica
 5. Zakelijk
 6. Vertalen

Tevens leg ik desgewenst het accent op het gebruik van de Spaanse taal in Spanje en/of in Zuid Amerika.

Ik werk onder de bedrijfsnaam:
Spaanse Les Den Bosch.
Vestigingsadres:
Kloosterlaan 9
5235 BA ‘s-Hertogenbosch

Wil je snel, prima; wil je langzamer, ook prima.

Al ruim twee jaar volg ik lessen bij Deisi. In principe elke week één les. Deisi past zich volkomen aan aan het tempo dat je wilt volgen. Wil je snel, prima; wil je langzamer, ook prima. Bovendien is zij zo attent om elke keer dagen later nog wat extra dingen toe te sturen over de behandelde stof. Dit gebeurt zodanig, dat het altijd nog een extra zetje geeft. Voor mij is deze werkwijze bijzonder inspirerend, omdat ik bij Deisi merk, dat zij alles doet om je verder te inspireren. Deisi, ga zo door !!

Piet Dings DINGS BEHEER

Spaanse les voor bedrijven

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven contact hebben met het bedrijfsleven in Spaanstalige gebieden. Naar mijn ervaring vinden deze bedrijven het belangrijk dat de medewerkers zich in het Spaans kunnen redden, bij de collega bedrijven wordt immers vaak alleen maar Spaans gesproken.

Soms wordt een groep medewerkers van het bedrijf geselecteerd om, en dan vaak bij het bedrijf zelf, een cursus Spaans te volgen. Maar ik zie ook steeds vaker dat een bedrijf één of twee medewerkers een cursus laat volgen. Dat gebeurt dan op de locatie van Spaans Les Den Bosch.

Spaanse les op maat

Zoals dat ook voor particulieren geldt worden de lessen voor bedrijven op maat gemaakt. Om vast te stellen wat de wensen zijn van het bedrijf en met welke mogelijkheden ik rekening kan houden voer ik eerst een gesprek met de opdrachtgever. We nemen dan samen door wat de achtergrond is van het bedrijf om Spaans te willen leren, onder welke omstandigheden de cursus verzorgd kan worden en welk resultaat het bedrijf verwacht.

Kwaliteitsgaranties

Anders dan dat geldt voor particulieren wil het bedrijf ook kwaliteitsgaranties hebben. Daarom bespreek ik tevens welke maatregelen ik tref om kwaliteit en continuïteit te waarborgen. Het gesprek resulteert al in een indicatie van wat wordt geleverd en tegen welke prijs. En zoals gezegd, gebeurt het bij het bedrijf zelf of bij Spaanse Les Den Bosch.

Vooraf intakegesprek

Het bedrijf kan, indien gewenst, aan het einde van dat gesprek direct besluiten om de volgende stap wel of niet te nemen: de intake. Ik voer vooraf intakegesprekken met een representatieve groep van de toekomstige cursisten van het bedrijf. Het helpt mij om te bepalen welk ondersteunend materiaal het meest geschikt is en wat het tempo zo ongeveer zal worden.

Aan de hand van alle bevindingen stel ik vervolgens een offerte op die dan naar mijn overtuiging volledig zal aansluiten op de verwachtingen van het bedrijf

Lessen Nederlands

Nederlands voor spaanstaligen

We geven ook Nederlandse les aan Spaanstaligen. Daarvoor maken we gebruik van een bevoegd docent Nederlands die perfect Spaans spreekt. De tarieven hiervoor zijn hetzelfde als die van Spaanse les. En ook de aanpak is gelijk aan de hiervoor beschreven aanpak voor de Spaanse les.

Gevolgde opleidingen

De opleidingen die ik heb gevolgd zijn:

In Venezuela

 1. Basisschool in Los Teques van 1970 tot 1978
 2. Middelbare school in Mérida, vergelijkbaar met VWO, van 1978 tot 1983
 3. Universiteit van Mérida:
  • Spaanse taal en literatuur, afgestudeerd in juni 1988
  • Pedagogie, afgestudeerd in juli 1994
 4. Diverse workshops en conferenties m.b.t. methoden van lesgeven van de
  Spaanse taal voor niet-Spaanstaligen

In Nederland

1. NT2 niveau 2, afgerond in 2007

2. Bijscholing Spaans over didactische, methodologische en taalkundige kennis, verzorgd door Cervantes Instituut te Utrecht

 • Spaans als Vreemde Taal I (voorjaar 2012)
 • Spaans als Vreemde Taal II (zomer 2012)
 • Spaans als Vreemde Taal III (najaar 2012)

3. Conferenties over cultuur, didaktiek en techniek:

 • Conferentie didaktiek: "La gramática en la enseñanza del ELE", met Ramón Palencia.
 • Conferentie didaktiek: "Cómo ser un profesor de ELE eficaz en una época de abundancia informática. Actualización TIC para profesores de ELE", met Francisco José Herrera Jiménez.
 • Conferentie cultuur en techniek: "Alfabetización visual, visualización y desarrollo de estrategias socio-afectivas en la enseñanza/aprendizaje del españo"l, met José Manuel Foncubierta.
 • Conferentie cultuur en techniek: "Cómo facilitar el aprendizaje a través de la dinámica de grupos: gestión de aula y espacios virtuales", met Ana Dosal en la Editorial Edinumen en la Asesoría Técnica de Educación en Países Bajo.
 • Conferentie didaktiek: "La motivación dentro de la dimensión afectiva en el aula de ELE", con Salomé Monasterio e Iker Erdocia.
 • Conferencie didaktiek: “sentidos, aprendizaje y memoria. Cuatro propuestas prácticas para un enfoque multisensorial”. Instutuut Cervantes te Utrecht.
 • Bijscholing: “Fomentar la expresión oral: el juego de roles”. Instutuut Cervantes te Utrecht.
 • Bijscholing: “El AVE como material didáctico en la enseñanza del ELE. Instutuut Cervantes te Utrecht.
 • Bijscholing: “¿Cómo dar clases con más dinámica? Abramos el telón en la clase de ELE”. Instutuut Cervantes te Utrecht.
 • Bijscholing: “Enseñanza del Español como lengua extranjera para niños y adolescentes”. Instutuut Cervantes te Utrecht.

4. Cursussen voor examinatoren DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)

 • Acreditación de examinadores DELE niveau A1 en A2.
 • Acreditación de examinadores DELE niveau B1 en B2.
 • Acreditación de examinadores DELE niveau C1 en C2.

Kijk voor meer info naar: http://diplomas.cervantes.es/informacion/descripcion_dele.html

5. Bijgewoonde presentaties over lesmateriaal:

 • Productpresentatie over Gente Hoy (Uitgeverij Intertaal)
 • Productpresentatie over Gente joven (Uitgeverij Intertaal)